VODITELJ PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata, mogu se upisati osobe koje:

  • minimalno višu stručnu spremu/prvostupnik,
  • poznavanje engleskog jezika i rada na računaluKOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Razlikovati vrste i karakteristike EU fondova te mogućnosti korištenja financijske potpore i bespovratnih sredstava Europske unije,
  • Provesti odabrani projekt u okviru objavljenog natječaja sukladno metodologiji upravljanja projektnim ciklusom i pristupu logičke matrice,
  • Pripremiti prijavu projektnog prijedloga i popratnu natječajnu dokumentaciju za dodjelu bespovratnih sredstva iz EU fondova, sukladno zadanim ciljevima i uvjetima natječaja,
  • Upravljati projektnim aktivnostima,resursima, vremenskim tijekom, troškovima projekta u skladu s postavljenim projektnim ciljevima,
  • Izraditi proračun projekta i provesti postupak javne nabave,
  • Pripremiti projektna izvješća (evaluacijska, financijska, narativna, završna) provedbenom tijelu o napretku projekta,
  • Provesti evaluaciju projekta i isplanirati model njegove održivosti
  •  Primijeniti pravila zaštite na radu.