Zanimanje SSS slastičar/ka

Ugostiteljstvo i turizam

UVJETI UPISA 

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara/ke
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola 
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara/ke
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje slastičar/ka izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2700 sati, konzultativno-instruktivnom nastavom i/ili dopisno-konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Skupne i individualne konzultacije se, neovisno o načinu izvođenja, organiziraju prema utvrđenom rasporedu u ustanovi i obavezno se vodi evidencija prisutnosti polaznika na skupnim i individualnim konzultacijama.


ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM  PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo:
 • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
 • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
 • ustrojavati rad kuhinje
 • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja slastica
 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci i nastavak obrazovanja.