Zanimanje monter/ka suhe gradnje

Graditeljstvo i geodezija


UVJETI UPISA

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke suhe gradnje.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola
 • najmanje 17 godina starosti,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera/ke suhe gradnje.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje monter/ka suhe gradnje izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2714 sati, konzultativno-instruktivnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Skupne i individualne konzultacije se, neovisno o načinu izvođenja, organiziraju prema utvrđenom rasporedu u ustanovi i obavezno se vodi evidencija prisutnosti polaznika na skupnim i individualnim konzultacijama.


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE

Ciljevi zajedničkih sadržaja u obrazovanju montera suhe gradnje na slijedećim područjima odgoja i obrazovanja:

 • osposobljavanje za rad u području suhe gradnje koji omogućuje da učenik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za najkraće vrijeme učenja
 • stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području suhe gradnje
 • razvijanje sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima
 • razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom radu radi razvijanja stvaralačkih  sposobnosti
 • razvijanje potrebe i navike čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko tehničkih sredstava prilikom obavljanja svog posla
 • razvijanje potrebe i navike čuvanja i zaštite prirodne, životne i radne sredine.

Ciljevi i zadaće posebnih stručnih sadržaja u obrazovanju montera suhe gradnje:

 • oblaganje zidanih i betonskih zidova i stropova gipskartonskim pločama 
 • montaža pregradnih stijena s metalnom podkonstrukcijom
 • oblaganje zidova zidnim oblogama od drva ili sličnim umjetnim zamjenama
 • izvođenje spuštenih stropova na drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji
 • montaža izolacijskih slojeva na vertikalnim i kosim zidovima
 • montaža izolacijskih slojeva u stambenom potkrovlju
 • izvođenje suhih estriha za plivajuće podove
 • izvođenje povišenih (kompjuter) podova
 • montaža instalacijskih zidova u sanitarnim čvorovima sa metalnompodkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarni uređaj
 • izvođenje zakrivljenih stropova u dvije ili više ravnina 
 • izvođenje zakrivljenih zidova.