Zanimanje SSS konobar/ica

Ugostiteljstvo i turizam


UVJETI UPISA 

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konobara/ice.
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola 
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konobara/ice.
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u  ugostiteljstvu

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pritom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje konobar/ica izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2599 sati, konzultativno-instruktivnom nastavom i/ili dopisno-konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Skupne i individualne konzultacije se, neovisno o načinu izvođenja, organiziraju prema utvrđenom rasporedu u ustanovi i obavezno se vodi evidencija prisutnosti polaznika na skupnim i individualnim konzultacijama.


 ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM  PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE

 • provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
 • postaviti stol
 • poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
 • služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
 • prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
 • komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima 
 • primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Nakon završene škole polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci i nastavak obrazovanja.