Zanimanje keramičar/ka i oblagač/ica

Graditeljstvo i geodezija


UVJETI UPISA

 • završena osnovna škola
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara/ke oblagača/ice.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola
 • najmanje 17 godina starosti,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara/ke oblagača/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje keramičar/ka oblagač/ica izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2588 sati, konzultativno-instruktivnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Skupne i individualne konzultacije se, neovisno o načinu izvođenja, organiziraju prema utvrđenom rasporedu u ustanovi i obavezno se vodi evidencija prisutnosti polaznika na skupnim i individualnim konzultacijama.


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE 

Posebni ciljevi obrazovanja za zanimanje keramičara-oblagača su osposobljavanje za obavljanje sljedećih skupina poslova:

 • provesti pripremne radove za izvedbu podne podloge kao što su: provjera stanja konstrukcije na koju se izvodi konstrukcija poda, čišćenje nečistoća i saniranje oštećenja, ispitivanje vlažnosti
 • provesti izvedbu podne podloge od mortova ili namaza prema predviđenim projektima
 • provesti izvedbu keramičkih obloga podova, zidova i sanitarnih ili drugih ugradbenih elemenata opreme postupkom lijepljenja ili polaganja u propisanom mortu
 • provesti izvedbu kamenih obloga zidova, podnožja, stubišta, zidnih oplata i baza stupova kamenim pločama postupkom polaganja u mortu, pijesku ili pripadajućim spojnim priborom
 • provesti izradu obloga kaljevih peći i kamina te industrijskih i pogonskih ložišta pomoću odgovarajućih spojnih materijala šamotnim mortom i odgovarajućim spojnim sredstvima
 • provesti izvedbu specijalnih vrsta keramičkih obloga za bazene, spremnike, medicinske kupke, laboratorijska korita te specijalnih vrsta keramičkih podova sa S – zaštitom.