UVJETI UPISA

  • završena najmanje osnovna škola
  • navršenih 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
  2. Odabrati i koristiti sredstva za čišćenje, prikladnu zaštitnu odjeću i opremu, te alat i pribor
  3. Rukovati aparatima i uređajima za čišćenje na siguran način
  4. Pospremati i održavati čistoću sobe, kupaonice i ostalog smještajnog odjela hotela
  5. Zamjenjivati posteljno rublje i namještati krevete
  6. Voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada sobarice
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu