Rukovatelj/ica motornom pilom

Šumarstvo, prerada i obrada drva

UVJETI UPISA 

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom mogu se upisati osobe s najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom pilom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste motornih pila, glavne dijelove i njihove funkcije
  2. Pripremiti motornu pilu i površinu za rad
  3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drva
  4. Rukovati motornom pilom na siguran način
  5. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne pile u skladu s uputama proizvođača
  6. Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu