Rukovatelj/ica autodizalicom

Graditeljstvo i geodezija


UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu autodizalicom mogu se upisati polaznici/ce koji/e imaju završenu osnovnu školu, navršenih 18 godina života, posjeduju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, te imaju liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje autodizalicom.
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste i namjenu autodizalica 
  2. Razlikovati konstrukcijske dijelove autodizalice i objasniti njihovu funkciju 
  3. Provjeriti komande autodizalice i pripremiti je za početak rada
  4. Rukovati autodizalicom na stručan i siguran način
  5. Provoditi postupke redovitog održavanja autodizalice
  6. Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara te pružiti  osnovnu prvu pomoć u slučaju nezgoda