Rukovatelj CNC strojem

Strojarstvo i brodogradnja

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za Rukovatelja/icu CNC strojem mogu se upisati osobe sa najmanje:

 1. završenom srednjom školom;
 2. uvjerenjem o poznavanju osnova rada na računalu;
 3. navršenih 18 godina;
 4. liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC strojevima.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/CA  STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. razlikovati CNC strojeve, prema vrsti i namjeni te djelove i funkcije strojeva
 2. razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC strojevima, uređajima, opremom i alatima
 3. Čitati tehnički crtež i voditi tehnološku dokumentaciju jednostavnijih izradaka
 4. primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima
 5. pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka prema pripremljenoj tehnološkoj dokumentaciji
 6. rukovati CNC tokarilicom i CNC glodalicom, uređajima, opremom i alatima na stručan i siguran način
 7. izraditi izradak prema zadanom programu na CNC strojevima
 8. ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja
 9. primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe