Jednostavni poslovi u zanimanju podopolagač/ica

Graditeljstvo i geodezija


UVJETI UPISA 

U program osposobljavanja za obavljanje poslova podopolagača mogu se upisati osobe koje imaju: 

  • završenu osnovnu školu
  • navršenih 15 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova podopolagača/ice 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati i koristiti materijale kod izvođenja podopolagačkih radova 
  2. Odabrati i koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način.
  3. Pripremiti podlogu za postavljanje poda postavom izolacije i estriha uz nadzor majstora
  4. Izvesti jednostavne  podopolagačke radove oblaganja površina postavljanjem parketa i drvenog(brodskog) poda i sintetičkim materijalima uz upute majstora
  5. Sudjelovati u izradi složenijih podopolagačkih radova izvođenjem pomoćnih poslova
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći te koristiti sredstva zaštite na radu.