Instruktor/ica vožnje A, B, C, D kategorije

Promet i logistika

UVJETI UPISA

Za usavršavanje za poslove INSTRUKTORA/ICE VOŽNJE B KATEGORIJE

1.završena srednja škola u prometnoj struci (vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa te ing. i dipl. ing. cestovnog prometa)

2. 23,6 godine

3. vozačku dozvolu „B“ kategorije, 3 godine

4. liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje B kategorije

Za usavršavanje za poslove instruktora/ice vožnje ostalih kategorija:

INSTRUKTORA/ICE VOŽNJE  «A» KATEGORIJE

1. završen program usavršavanja za instruktora vožnje«B» kategorije 

2. valjanu vozačku dozvolu «A» kategorije 

3. liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje „A kategorije“

INSTRUKTORA/ICE VOŽNJE «C» KATEGORIJE

1. završen program usavršavanja za instruktora vožnje«B» kategorije 

2. valjanu vozačku dozvolu «C» kategorije 

3. liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje „C kategorije“

INSTRUKTORA/ICE VOŽNJE «CE» KATEGORIJE

1. završen program usavršavanja za instruktora vožnje«B» kategorije 

2. valjanu vozačku dozvolu «CE» kategorije 

3. liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje „CE kategorije“

 INSTRUKTORA/ICE VOŽNJE «D» KATEGORIJE

1. završen program usavršavanja za instruktora vožnje «B» kategorije 

2. valjanu vozačku dozvolu «D» kategorije 

3. liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za instruktora vožnje „D kategorije“

Trajanje programa: Instruktori/ce vožnje B kategorije vozila: 500 sati

Instruktori/ce vožnje A, C, C+E i D kategorije: 150 sati


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.razlikovati vrste i značajke vozila u cestovnom prijevozu 

2. primjenjivati odredbe Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama i cestovnoj signalizaciji

3. brinuti o tehničkoj ispravnosti nastavnih sredstava i pomagala 

4. planirati i pripremati teorijsku i praktičnu nastavu, skupno i  individualno, prema propisanom nastavnom planu i programu, ovisno o kategoriji vozila te ju primjenjivati tijekom obuke

5. pripremati i voditi obveznu pedagošku i tehničku dokumentaciju 

6. izvoditi  praktičnu nastavu za polaznike A,B, C i D i E kategorije 

7. provjeravati znanje polaznika i sudjelovati u radu ispitne komisije 

8. omogućiti stjecanje znanja, vještina, navika i sposobnosti budućih vozača za sigurno sudjelovanje u prometu prema načelima defanzivne vožnje 

9. primijeniti pravila prometne kulture u edukaciji  budućih vozača 

10. razvijati kod polaznika pozitivan odnos prema drugim sudionicima u prometu