C2 – vrsni stupanj

Francuski jezik – opći

Slušanje

 • Polaznik nema poteškoća u razumijevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo uživo ili preko medija, čak i kad izvorni govornici govore brzo, uz uvjet da ima vremena da se privikne na naglasak.

Čitanje

 • Polaznik može prepoznati igru riječima i shvatiti tekstove u kojima poruke nisu izričite (npr. ironiju, satiru).
 • Može razumjeti tekstove pisane vrlo kolokvijalnim jezikom, s mnogo idiomatskih fraza i žargona.
 • Može razumjeti priručnike, propise i ugovore čak i iz njemu nepoznatog područja.
 • Može razumjeti suvremene i klasične književne tekstove različitih žanrova (pjesništvo, prozu, dramu).
 • Može čitati tekstove poput književnih osvrta ili satiričkih komentara u kojima je mnogo toga izneseno neizravno ili dvosmisleno i koji sadrže skrivene vrijednosne sudove.
 • Može prepoznati različite stilske ukrase (igre riječima, metafore, simbole, konotacije, dvosmislenost) te shvatiti i procijeniti njihovu funkciju u tekstu.

Govorna interakcija

 • Polaznik može bez poteškoća sudjelovati u svakoj konverzaciji ili raspravi s izvornim govornicima.

Govorna produkcija

 • Polaznik može usmeno sažeti informacije iz različitih izvora suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice.
 • Može vrlo fleksibilno prezentirati ideje i stajališta tako da nešto istakne, razluči ili izbjegne dvosmislenost.

Jezična sposobnost

 • Polaznik se može izražavati prirodno i bez poteškoća, tek ponekad mora zastati da bi točno odabrao prave riječi.
 • Može precizno prenijeti razne nijanse značenja koristeći, s prihvatljivom točnošću, široki raspon izraza kojima može pobliže odrediti svoje izjave i utvrditi do koje je mjere nešto valjano.
 • Dobro vlada idiomatskim izrazima i kolokvijalizmima, svjestan njihovog skrivenog značenja i asocijacija koje pobuđuju.
 • Može dosljedno govoriti gramatički  korektno i pri zahtjevnom načinu izražavanja čak i kad mu je pažnja usmjerena na drugo.

Pisanje

 • Polaznik može pisati dobro strukturirane i čitke izvještaje i članke na zahtjevne teme.
 • U izvještaju ili eseju može dati potpuni prikaz neke teme na temelju vlastitog istraživanja, dati sažeti prikaz mišljenja drugih osoba, te iznijeti i prokomentirati podrobne podatke i činjenice.
 • Može napisati dobro strukturiran prikaz nekog stručnog rada ili projekta navodeći razloge za svoje mišljenje.
 • Može napisati kritički prikaz kulturnog događaja (film, glazba, kazalište, književno djelo, radio, TV).
 • Može napisati sažetak činjeničnog teksta ili književnog djela.
 • Može pisati o vlastitim iskustvima jasnim, tečnim stilom koji odgovara žanru koji je odabrao.
 • Može napisati jasno, dobro sročeno, zahtjevno pismo odgovarajućim stilom, npr. molbu ili zahtjev, ponudu nekom službenom tijelu, nadređenima ili klijentima.
 • Može se u pismu svjesno poslužiti ironijom, dvosmislenošću ili humorom