C1 - napredni stupanj

Hrvatski jezik - opći

Slušanje


Polaznik nema poteškoća u razumijevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo uživo ili preko medija, čak i kad izvorni govornici govore brzo, uz uvjet da ima vremena priviknuti se na naglasak


Čitanje


Polaznik može prepoznati igru riječima i shvatiti tekstove u kojima poruke nisu izričite (npr. ironiju, satiru).

Može razumjeti tekstove pisane vrlo kolokvijalnim jezikom, s mnogo idiomatskih fraza i poslovnog žargona.

Može razumjeti priručnike, propise i ugovore čak i iz njemu nepoznatog područja.

Može čitati tekstove poput novinskih prikaza i satiričkih komentara u kojima je mnogo toga izneseno neizravno ili dvosmisleno i koji sadrže skrivene vrijednosne sudove.

Može prepoznati različite stilske ukrase (igre riječima, metafore, simbole, konotacije, dvosmislenost) te shvatiti i procijeniti njihovu funkciju u tekstu.


Govorna interakcija


Polaznik može bez poteškoća sudjelovati u svakoj konverzaciji, raspravi ili pregovorima s izvornim govornicima.


Govorna produkcija


Polaznik može usmeno sažeti informacije iz različitih izvora suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice.

Može održati prezentaciju i vrlo fleksibilno prezentirati ideje i stajališta tako da nešto istakne, razluči ili izbjegne dvosmislenost.


Jezična sposobnost


Polaznik se može izražavati prirodno i bez poteškoća u svim kontekstima; tek ponekad mora zastati da bi točno odabrao prave riječi.

Može precizno prenijeti razne nijanse značenja koristeći, s prihvatljivom točnošću, široki raspon izraza kojima može pobliže odrediti svoje izjave i utvrditi do koje je mjere nešto valjano.

Dobro vlada idiomatskim izrazima, kolokvijalizmima i poslovnim žargonom svjestan njihovog skrivenog značenja i asocijacija koje pobuđuju.

Može dosljedno govoriti gramatički korektno


Pisanje


Polaznik može pisati dobro strukturirane i čitke izvještaje, dopise i članke na zahtjevne teme.

U izvještaju ili dopisu može dati potpuni prikaz neke teme na temelju vlastitog istraživanja, dati sažeti prikaz mišljenja drugih osoba, te iznijeti i prokomentirati podrobne podatke i činjenice.

Može napisati dobro strukturiran prikaz nekog stručnog rada ili poslovnog projekta navodeći razloge za svoje mišljenje.