B2 – samostalni stupanj

Njemački jezik – poslovni

Slušanje

 • Polaznik može potpuno razumjeti što mu se govori standardnim govornim jezikom, čak i u bučnom okolišu.  
 • Može pratiti predavanje ili izlaganje iz njemu poznatog područja uz uvjet da  poznaje predmet, te da je način izlaganja jasan i jednostavno strukturiran.
 • Može razumjeti većinu dokumentarnih emisija na radiju ako su iznesene standardnim jezikom, te može raspoznati govornikovo raspoloženje, ton govora i sl.  
 • Može razumjeti dokumentarni program na TV, intervjue uživo, voditeljske govorne emisije, dramske emisije i većinu filmova ukoliko koriste standardni govor.  
 • Može razumjeti glavne misli tematski i lingvistički zahtjevnog govora o konkretnim i apstraktnim temama ako je iznesen standardnim jezikom uključujući i tehničke rasprave iz svog specijalističkog područja.  
 • Može, da bi razumio, koristiti niz strategija - npr. slušati tako da može odrediti bitne točke, te provjeravati razumijevanje pomoću kontekstualnih odrednica.  
 • Može, s izvjesnim naporom, shvatiti velik dio onoga o čemu raspravlja nekoliko izvornih govornika koji ni na koji način ne prilagođavaju svoj govor.  


Čitanje

 • Polaznik može razumjeti informacije u stručnim člancima, izvještajima i dokumentima iz svog poslovnog, stručnog  ili znanstvenog područja.  
 • Može brzo odrediti sadržaj i važnost neke vijesti, članka i izvještaja o temama iz područja  svog interesa ili posla kojim se bavi, te odlučiti zavređuju li pozornije čitanje. Može čitati i razumjeti članke i izvještaje o poslovnim problemima u kojima autori izražavaju određene stavove i gledišta.  
 • Može razumjeti specijalističke  članke i izvan područja vlastitog interesa ako se povremeno može poslužiti rječnikom.  
 • Može  čitati osvrte koji se bave sadržajem i procjenom određenih poslovnih ili političkih događaja i sažeti glavne misli.  
 • Može čitati prepisku na teme iz vlastite znanstvene ili stručne specijalnosti ili interesa.  
 • Može brzo prelistati priručnik (npr. nekog računarskog programa), te u njemu pronaći i razumjeti odgovarajuća objašnjenja za rješavanje određenog problema. Ima veliki vokabular koji može aktivirati pri  čitanju, ali može imati poteškoća s rijetko korištenim idiomima.


Govorna interakcija

 • Polaznik može prirodno komunicirati osobno ili putem telefona.  
 • Može formalno i neformalno, započeti, podržavati i zaključiti razgovor, te u takvoj razmjeni uspješno uzimati i prepuštati riječ.  
 • Može razmjenjivati značajnu količinu podrobnih činjeničnih informacija u okviru područja svog poslovnog ili stručnog interesa.  
 • Može sudjelovati u diskusiji s određenim ciljem na sastancima i pregovorima.  
 • Može izraziti razne stupnjeve emocija, te jasno pokazati što je njemu osobito značajno u pojedinom događaju.  
 • Može se, bez pripreme, aktivno upustiti u duži razgovor o većini općih i poslovnih tema.
 • Može obrazložiti i braniti svoje stavove u raspravi uz relevantna objašnjenja, argumente i komentare.  
 • Može pridonijeti raspravi o poznatim poslovnim temama pokazujući da razumije sugovornika, pozivajući druge da nešto kažu i sl.  
 • Može, uz pripremu, voditi intervju provjeravajući je li dobro protumačio dobivenu informaciju, te nadograđujući na zanimljive odgovore.


Govorna produkcija

 • Polaznik može jasno i potanko govoriti o velikom rasponu tema iz  područja vlastitog i šireg poslovnog područja.  
 • Može održati jasnu, pripremljenu prezentaciju navodeći razloge za i protiv nekog stajališta te navodeći prednosti i nedostatke mogućih rješenja.  
 • Može prilično tečno i spontano odgovarati na niz pitanja o temi prezentacije bez većeg napora za sebe ili publiku.  
 • Može planirati što treba reći i sredstva kojima će to postići vodeći brigu o dojmu koji će ostaviti na primatelja.  
 • Može razumjeti i usmeno sažeti kratke izvatke objavljenih vijesti, nekog intervjua ili dokumentarne emisije koji uključuju stavove, argumente i raspravu.  
 • Može razumjeti i usmeno sažeti raspravu o nekom poslovnom problemu.  
 • Može povezati niz argumenata u logični misaoni slijed.  
 • Može iznijeti svoje mišljenje o nekom aktualnom problemu navodeći prednosti i nedostatke mogućih rješenja.  
 • Može iznositi pretpostavke o određenim uzrocima i posljedicama, te raspravljati o hipotetskim situacijama.


Jezična sposobnost

 • Polaznik može relativno dugo govoriti prilično ujednačenim tempom i, premda može zastajkivati tražeći pravu riječ, ne primjećuju se duže stanke.  
 • Može pouzdano prenijeti detaljnu informaciju.  
 • Raspolaže dovoljnim rječnikom da se može izraziti o temama vezanim za područje svog poslovnog interesa i o većini općih tema.  
 • Može koristiti opise i preformulacije kako bi prikrio nedostatke u vokabularu ili strukturama.  
 • Može komunicirati s prihvatljivom točnošću i može ispraviti svoje pogreške ako su uzrok nesporazumu.


Pisanje

 • Polaznik može napisati jasan i podroban tekst (dopis, izvještaj ili tekst prezentacije) na različite teme vezane za područje svoga interesa.  
 • Može pisati sažetke članaka na teme od općeg i poslovnog interesa.  
 • Može sažeti informacije i argumente iz raznih izvora i medija.  
 • Može pismeno iznijeti svoje mišljenje o nekoj temi navodeći razloge za i protiv određenog stajališta.  
 • Može sustavno razviti neku temu, u dopisu ili izvještaju, naglašavajući bitne argumente i navodeći pojedinosti koje podržavaju njegove stavove.  
 • Može pisati bilješke na sastanku, prezentaciji ili konferenciji i na temelju bilježaka rekonstruirati glavne točke izlaganja.  
 • Može, formalno i neformalno, komunicirati putem pisama, faxova i e-mailova.  
 • Može izraziti različite stavove, te može ispričati posljednje novosti tako da bude jasno što osobno smatra važnim u nekom događaju.