B2 - samostalni stupanj

Engleski jezik – opći

Slušanje

 • Polaznik može potpuno razumjeti što mu se govori standardnim govornim jezikom, čak i u bučnom okolišu.
 • Može pratiti predavanje ili izlaganje iz njemu poznatog područja uz uvjet da poznaje predmet, te da je način izlaganja jasan i jednostavno strukturiran.
 • Može razumjeti većinu dokumentarnih emisija na radiju ako su iznesene standardnim jezikom, te mogu raspoznati govornikovo raspoloženje, ton govora i sl.
 • Može razumjeti dokumentarni program na TV, intervjue uživo, voditeljske govorne emisije, dramske emisije i većinu filmova ukoliko koriste standardni govor.
 • Može razumjeti glavne misli tematski i lingvistički zahtjevnog govora o konkretnim i apstraktnim temama ako je iznesen standardnim jezikom uključujući i tehničke rasprave iz svog specijalističkog područja.
 • Može, da bi razumio, koristiti niz strategija - npr. slušati tako da može odrediti bitne točke, te provjeravati razumijevanje pomoću kontekstualnih odrednica.


Čitanje

 • Polaznik može brzo odrediti sadržaj i važnost neke vijesti, članka i izvještaja o temama iz područja svog interesa ili posla kojim se bavi, te odlučiti zavređuju li pozornije čitanje.
 • Može čitati i razumjeti članke i izvještaje o tekućim problemima u kojima pisci izražavaju određene stavove i gledišta.
 • Može potpuno razumjeti tekstove iz područja svog interesa ili iz područja svoje znanstvene ili stručne specijalizacije.
 • Može razumjeti specijalističke članke i izvan područja vlastitog interesa ako se povremeno može poslužiti rječnikom.
 • Može čitati osvrte koji se bave sadržajem i procjenom umjetničkih djela (filmovi, kazalište, knjige, koncerti) i sažeti glavne misli.
 • Može čitati pisma na teme iz vlastite znanstvene ili stručne specijalnosti ili interesa, te shvatiti njihove najvažnije misli.
 • Može brzo prelistati priručnik (npr. nekog računarskog programa), te u njemu pronaći i razumjeti odgovarajuća objašnjenja za rješavanje određenog problema.
 • Može u priči ili dramskom tekstu shvatiti motive zbog kojih likovi postupaju na određeni način, te posljedice tih postupaka u daljnjem razvoju radnje.


Govorna interakcija

 • Polaznik može prirodno započeti, podržavati i zaključiti razgovor, te u takvoj razmjeni uspješno uzimati i prepuštati riječ.
 • Može razmjenjivati značajnu količinu podrobnih činjeničnih informacija u okviru područja svog interesa.
 • Može izraziti razne stupnjeve emocija, te jasno pokazati što je njemu osobito značajno u pojedinom događaju ili doživljaju.
 • Može se aktivno upustiti u duži razgovor o većini općih tema.
 • Može obrazložiti i braniti svoje stavove u raspravi uz relevantna objašnjenja, argumente i komentare.
 • Može pridonijeti raspravi o poznatim temama pokazujući da razumije sugovornika, pozivajući druge da nešto kažu i sl.
 • Može, uz pripremu, voditi intervju provjeravajući je li dobro protumačio dobivenu informaciju, te nadograđujući na zanimljive odgovore.


Govorna produkcija

 • Polaznik može jasno i potanko govoriti o velikom rasponu tema iz područja vlastitog interesa.
 • Može razumjeti i usmeno sažeti kratke izvatke objavljenih vijesti, nekog intervjua ili dokumentarne emisije koji uključuju stavove, argumente i raspravu.
 • Može razumjeti i usmeno sažeti zaplet i tijek događaja dijela filma ili kazališne predstave.
 • Može povezati niz argumenata u logični misaoni slijed.
 • Može iznijeti svoje mišljenje o nekom aktualnom problemu navodeći prednosti i nedostatke mogućih rješenja.
 • Može iznositi pretpostavke o određenim uzrocima i posljedicama, te raspravljati o hipotetskim situacijama.


Jezična sposobnost

 • Polaznik može relativno dugo govoriti prilično ujednačenim tempom i, premda može zastajkivati tražeći pravu riječ, ne primjećuju se duže stanke.
 • Može pouzdano prenijeti detaljnu informaciju.
 • Raspolaže dovoljnim rječnikom da se može izraziti o temama vezanim za područje svog interesa i o većini općih tema.
 • Može komunicirati s prihvatljivom točnošću i može ispraviti svoje pogreške ako su uzrok nesporazumu.


Pisanje

 • Polaznik može napisati jasan i podroban tekst (sastavak, izvještaj ili tekst prezentacije) na različite teme vezane za područje svoga interesa.
 • Može pisati sažetke članaka na teme od općeg interesa.
 • Može sažeti informacije iz raznih izvora i medija.
 • Može iznijeti svoje mišljenje o nekoj temi u sastavku ili u "pismu uredništvu" navodeći razloge za i protiv određenog stajališta.
 • Može sustavno razviti neku temu, u sastavku ili izvještaju, naglašavajući bitne argumente i navodeći pojedinosti koje podržavaju njegove stavove.
 • Može tečno i podrobno pisati o događajima, te o stvarnim ili zamišljenim doživljajima.
 • Može napisati kratak osvrt na film ili knjigu.
 • Može, u osobnom pismu, izraziti različite osjećaje i stavove, te može ispričati posljednje novosti tako da bude jasno što osobno smatra važnim u nekom događaju.