B1 - prijelazni stupanj

Talijanski jezik – opći

Slušanje

 • Polaznik može pratiti jasno artikuliran govor upućen njemu osobno u okviru svakodnevne konverzacije, iako ponekad mora tražiti da mu se ponove određene riječi i izrazi.
 • Općenito može pratiti glavne misli tijekom šire rasprave u društvu ukoliko je govor jasno artikuliran i na standardnom jeziku.
 • Može slušati kratku priču i stvarati pretpostavke o tome što slijedi.
 • Može razumjeti osnovni sadržaj vijesti na radiju i jednostavniji snimljeni materijal o temama od osobnog interesa ako se iznose relativno polako i jasno.
 • Može shvatiti osnovni sadržaj TV programa na poznate teme ako se iznose relativno polako i jasno.
 • Može razumjeti jednostavne tehničke informacije, poput uputa za rukovanje uređajima za svakodnevnu uporabu.


Čitanje

 • Polaznik može razumjeti osnovni sadržaj kratkih novinskih članaka o aktualnim ili poznatim temama.
 • Može čitati kolumne i intervjue u novinama i časopisima u kojima netko zauzima stav o nekoj aktualnoj temi ili događaju, te razumjeti opće značenje teksta.
 • Može iz konteksta naslutiti značenje pojedinačnih nepoznatih riječi i tako izvesti značenje pojedinih izraza ako je tema poznata.
 • Može preletjeti kratke tekstove (npr. pregled vijesti), te izvući relevantne činjenice i informacije (npr. tko je što učinio i gdje).
 • Može razumjeti najvažnije informacije u kratkim, uobičajenim informativnim brošurama.
 • Može razumjeti jednostavne poruke i standardna pisma (npr. dopise određenih poduzeća, klubova ili državne uprave).
 • U privatnim pismima može dovoljno dobro razumjeti one dijelove koji se odnose na događaje, osjećaje i želje da bi se mogao redovito s nekim dopisivati.
 • Može razumjeti radnju jasno strukturirane priče i odrediti najvažnije epizode i događaje,te što je u njima značajno.


Govorna interakcija

 • Polaznik može započeti, održavati i zaključiti jednostavnu osobnu konverzaciju na poznate teme ili teme od osobnog interesa.
 • Može podržavati konverzaciju ili raspravu, ali ga je ponekad možda teže razumjeti kad pokušava reci točno ono što želi.
 • Može se snaći u većini situacija u kojima se može naći prilikom dogovaranja putovanja preko neke agencije ili na samom putovanju.
 • Može zatražiti i shvatiti podrobne upute.
 • Može izraziti i prikladno odgovoriti na osjećaje poput čuđenja, sreće, tuge, zanimanja i ravnodušnosti.
 • Može izraziti ili zatražiti osobna mišljenja i stavove u neformalnoj raspravi s prijateljima.
 • Može se pristojno složiti ili ne složiti s nečim.


Govorna produkcija

 • Polaznik može ispričati priču.
 • Može detaljno opisati svoja iskustva navodeći osjećaje i reakcije.
 • Može opisati svoje snove, nade i težnje.
 • Može objasniti i obrazložiti svoje planove, namjere i postupke.
 • Može prepričati radnju neke knjige ili filma i opisati svoje reakcije.
 • Može jednostavno usmeno parafrazirati kratke pisane cjeline koristeći se formulacijama i redoslijedom korištenim u tekstu.


Jezična sposobnost

 • Polaznik može s razumijevanjem podržavati konverzaciju, ali mora zastajkivati da bi planirao i ispravljao ono što govori - posebno kad duže slobodno govori.
 • Može prenijeti jednostavnu informaciju od neposredne važnosti, te jasno naznačiti ono što misli da je značajno.
 • Raspolaže dovoljnim rječnikom da se može izraziti, uz povremeno opisivanje značenja, o većini tema koje se odnose na njegov svakodnevni život, kao što su npr. obitelj, hobiji i interesi, posao, putovanja i aktualni događaji.
 • Može se izražavati s prihvatljivom točnošću u poznatim, predvidljivim situacijama.


Pisanje

 • Polaznik može pisati jednostavne vezane tekstove na cijeli niz tema u okviru svojih interesa, te može izraziti osobna mišljenja i stavove.
 • Može pisati jednostavne tekstove o iskustvima ili događajima, npr. o putovanju, za školske ili klupske novine.
 • Može pisati osobna pisma prijateljima ili znancima pitajući ih za novosti ili ih obavještavajući o novostima te prepričavajući događaje.
 • Može u osobnom pismu prepričati radnju filma ili knjige, te iznijeti svoje utiske o koncertu.
 • U pismu može izraziti osjećaje poput tuge, radosti, zainteresiranosti, žaljenja i sućuti.
 • Može pismeno odgovoriti na oglase i tražiti potpuniju ili podrobniju informaciju o nekom proizvodu (npr. o automobilu ili o obrazovnom tečaju).
 • Može prenijeti - faksom, elektroničkom poštom ili okružnicom - kratke, činjenične informacije prijateljima ili kolegama ili ih na isti način tražiti.
 • Može napisati svoj životopis u sažetom obliku.