B1 - prijelazni stupanj

Hrvatski jezik - opći

Slušanje

 • U osobnom kontaktu ili putem telefona polaznik može pratiti jasno artikuliran govor upućen njemu osobno u okviru svakodnevne konverzacije ili njemu bliskog poslovnog područja iako ponekad mora tražiti da mu se ponove određene riječi i izrazi.
 • Prati predavanje ako je dobro strukturirano i na standardnom jeziku.
 • Općenito može pratiti glavne misli tijekom šire rasprave o poslovnom području koje mu je blisko ukoliko je govor jasno artikuliran i na standardnom jeziku.
 • Razumije osnovni sadržaj vijesti na radiju i jednostavniji snimljeni materijal o temama od osobnog i poslovnog interesa ako se iznose relativno polako i jasno.
 • Može shvatiti osnovni sadržaj TV programa na poznate opće i poslovne teme, uz pomoć video materijala.
 • Može razumjeti detaljnije tehničke informacije, poput uputa za rukovanje uređajima za svakodnevnu uporabu ili opisa i karakteristika proizvoda iz svog stručnog ili poslovnog područja.


Čitanje

 • Polaznik može razumjeti osnovni sadržaj kratkih novinskih članaka o aktualnim ili poznatim temama.
 • Može čitati stručne članke iz svog poslovnog područja u novinama i časopisima te razumjeti opće značenje teksta.
 • Može iz konteksta naslutiti značenje pojedinačnih nepoznatih riječi i tako izvesti značenje pojedinih izraza ako je tema poznata.
 • Može preletjeti kratke tekstove (npr. pregled vijesti), te izvući relevantne činjenice i informacije (npr. tko je što učinio i gdje).
 • Može razumjeti najvažnije informacije u kratkim, uobičajenim informativnim brošurama općeg i poslovnog sadržaja.
 • Može razumjeti jednostavne pisane poruke, standardna poslovna pisma i uobičajene poslovne dokumente iz svog poslovnog područja.
 • U duljem tekstu može pronaći traženu informaciju i poslužiti se različitim stručnim tekstovima radi prikupljanja podataka.
 • Može razumjeti jasno strukturirani poslovni izvještaj, odrediti njegov značaj te važnost pojedinih podataka.


Govorna interakcija

 • Polaznik može započeti, održavati i zaključiti jednostavnu konverzaciju na poznate teme ili teme od osobnog ili poslovnog interesa.
 • Može bez pripreme sudjelovati u rutinskom poslovnom razgovoru koji zahtijeva jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija.
 • Može sudjelovati na sastancima i voditi rutinske pregovore.
 • Može sudjelovati u raspravi, ali ga je ponekad možda teže razumjeti kad pokušava reci točno ono što želi.
 • Može objasniti problem, raspraviti što treba poduzeti te uspoređivati i suprotstavljati moguća rješenja.
 • Može prikladno izraziti ili zatražiti mišljenja i stavove te okvirno prokomentirati stavove drugih osoba.
 • Može se pristojno složiti ili ne složiti s nečim.
 • Može izraziti i prikladno odgovoriti na osjećaje poput iznenađenja, zadovoljstva, nezadovoljstva, zanimanja i ravnodušnosti.
 • Može se snaći u većini uobičajenih društvenih i poslovnih situacija ili na poslovnom putovanju.
 • Može zatražiti i shvatiti podrobne upute i objašnjenja.


Govorna produkcija

 • Polaznik može s prihvatljivom tečnošću govoriti o temama iz svog osobnog i poslovnog života u obliku linearnog slijeda ideja.
 • Može detaljno opisati svoja iskustva i doživljaje navodeći svoje osjećaje i reakcije.
 • Može opisati razvojni put poduzeća u kojem radi te poslovne planove za budućnost.
 • Može podrobno opisati proces proizvodnje, proizvod/uslugu, projekt na kojem radi.
 • Može prikazati razvoj vlastite karijere.
 • Može prikazati i obrazložiti svoje planove, namjere i postupke.
 • Može prezentirati grafičke prikaze i komentirati brojčane pokazatelje.


Jezična sposobnost

 • Polaznik može s razumijevanjem podržavati konverzaciju, ali mora zastajkivati da bi planirao i ispravljao ono što govori - posebno kad duže slobodno govori
 • Može prenijeti jednostavnu informaciju od neposredne važnosti, te jasno naznačiti ono što misli da je značajno
 • raspolaže dovoljnim rječnikom da se može izraziti, uz povremeno opisivanje značenja, o većini tema koje se odnose na njegov svakodnevni život, kao što su npr. obitelj, hobiji i interesi, posao, putovanja i aktualni događaji
 • Može se izražavati s prihvatljivom točnošću u poznatim, predvidljivim situacijama


Pisanje

 • Polaznik može pisati jednostavne vezane tekstove na cijeli niz tema u okviru svojih osobnih ili poslovnih interesa, te može izraziti osobna mišljenja i stavove.
 • Može napisati kratko, rutinsko izvješće navodeći činjenice i obrazlažući postupke.
 • Može s određenom sigurnošću sažeti, navesti i prokomentirati informacije prikupljene iz raznih izvora.
 • Može s određenom sigurnošću pismeno objasniti problem ili tražiti objašnjenje.
 • Može pisati opširnija standardna poslovna pisma.
 • Može prenijeti - pisanom porukom, faksom, elektroničkom paštom ili pismom - kratke, činjenične informacije ili ih na isti način tražiti.
 • Može dovoljno točno voditi bilješke na predavanjima ili sastancima iz vlastitog poslovnog područja da bi se kasnije njima mogao poslužiti.
 • Može pismeno odgovoriti na oglase i tražiti potpuniju ili podrobniju informaciju o nekom proizvodu.
 • Može napisati svoju biografiju u sažetom obliku.
 • Može popunjavati različite obrasce.
 • Može pisati osobna pisma prijateljima ili znancima pitajući ih za novosti