A2 – temeljni stupanj

Francuski jezik – opći

Slušanje

 • Polaznik može razumjeti ono što se jasno, polako i njemu izravno govori u jednostavnom, svakodnevnom razgovoru; razumjet će ukoliko je sugovornik spreman da se potrudi.
 • Općenito može shvatiti teme razgovora u društvu ako ljudi govore polako i jasno.
 • Može razumjeti fraze, riječi i izraze koji se odnose na područja od neposrednog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). 
 • Može shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.
 • Može izvući osnovnu informaciju iz jasnih, jednostavnih poruka i najava.
 • Može razumjeti bitnu informaciju iz kratkih snimljenih poruka predvidivog, svakodnevnog sadržaja ako su izrečene polako i jasno.
 • Može shvatiti glavnu misao televizijskih vijesti o događajima, nesrećama itd. kad je komentar potkrijepljen vizualnim prikazom.

Čitanje

 • Polaznik može čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. 
 • Može razumjeti jednostavne priče o svakodnevnim stvarima ili poznatim temama ako je tekst pisan jednostavnim jezikom.
 • Može pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima (kao što su prospekti, jelovnici i vozni redovi).
 • Polaznik može izvući bitne informacije iz pregleda vijesti ili jednostavnih novinskih članaka u kojima brojevi i imena imaju važnu ulogu i koji su jasno strukturirani i popraćeni ilustracijama.
 • Može razumjeti kratko, jednostavno osobno pismo u kojem mu pošiljatelj kazuje ili ga pita nešto iz svakodnevnog života.
 • Može razumjeti jednostavne pisane poruke prijatelja ili kolega.
 • Može u prospektima pronaći bitne informacije o slobodnim aktivnostima, izložbama i sl.
 • Može preletjeti male oglase u novinama, pronaći naslov ili stupac koji ga zanima, te izvući najvažnije informacije.
 • Može razumjeti jednostavne upute za rukovanje određenim uređajem.
 • Može razumjeti povratne poruke ili jednostavna upozorenja u računarskim programima.

Govorna interakcija

 • Polaznik može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. 
 • Može sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima.
 • Polaznik može obaviti jednostavne transakcije u dućanima, poštama ili bankama.
 • Može se koristiti javnim prijevozom: autobusima, vlakovima i taksijima, može zatražiti osnovne informacije i kupiti karte.
 • Može zatražiti i razumjeti jednostavne informacije o putovanju.
 • Može naručiti nešto za jelo i piće.
 • Može obaviti jednostavne kupovine navodeći što želi i pitajući za cijenu.
 • Može tražiti i davati informacije uz pomoć karte ili plana.
 • Može ljude pitati kako su i reagirati na novosti.
 • Može pozivati i odgovoriti na pozive.
 • Može se ispričati i prihvatiti ispriku.
 • Može reći što voli i što ne voli.
 • Može s drugima raspravljati o tome što da rade, kamo da idu, te dogovoriti sastanak.
 • Može drugima postavljati pitanja o tome čime se bave na poslu i u slobodno vrijeme te odgovarati na slična pitanja o sebi.

Govorna produkcija

 • Polaznik može koristiti niz fraza i rečenica i služiti se jednostavnim jezikom.
 • Može opisati sebe, svoju obitelj i druge ljude.
 • Može opisati gdje živi.
 • Može opisati svoje životne uvjete, svoje obrazovanje i sl.
 • Može kratko i jednostavno opisati razne događaje.
 • Može opisati tijek svog školovanja, svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.
 • Može jednostavno opisati svoje hobije i interese.
 • Može opisati prošla iskustva i osobne doživljaje (npr. prošli vikend, svoje posljednje praznike i sl.)
 • Jezična sposobnost
 • •Polaznik se može izražavati pomoću naučenih fraza i pojedinačnih izraza.
 • •Može povezati grupe riječi jednostavnim veznicima poput „i“, „ali“ i „jer“.
 • •Može ispravno koristiti neke jednostavne strukture.
 • •Služi se rječnikom koji je dovoljan za snalaženje u jednostavnim, svakodnevnim situacijama.

Pisanje

 • Polaznik može pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke.
 • Može jednostavnim rečenicama opisati neki događaj i izvijestiti o tome što se, kada i gdje dogodilo.
 • Može jednostavnim izrazima i rečenicama pisati o raznim vidovima svoga svakodnevnog života (o ljudima, mjestima, poslu, školi, obitelji, hobijima).
 • Može u obrazac unijeti podatke o svom školovanju, poslu, područjima interesa i posebnim sposobnostima.
 • Može se ukratko predstaviti pismom koristeći jednostavne izraze i rečenice (obitelj, škola, posao, hobiji).
 • Može napisati kratko, vrlo jednostavno osobno pismo koristeći jednostavne oblike pozdravljanja, obraćanja nekome, izražavanje molbe ili zahvale.
 • Može pisati jednostavne rečenice povezujući ih riječima poput „i“, „ali“, „jer“.
 • Može koristiti najvažnije vezne izraze za označavanje kronološkog reda događaja (najprije, zatim, potom, kasnije).