A2 - temeljni stupanj

Talijanski jezik - poslovni

Slušanje

 • Polaznik razumije ono što se jasno, polako i njemu izravno govori u poslovnom razgovoru
 • Može prepoznati teme razgovora na poslu i u društvu ako ljudi govore jasno i polako
 • Razumije fraze, riječi i izraze koji se odnose na područje od   neposrednog interesa (zaposlenje , poslovne ideje i teme)
 • Može izvući osnovnu informaciju iz jasnih, jednostavnih poruka i najava
 • Može razumjeti bitnu informaciju iz kratkih snimljenih poruka    predvidivog, svakodnevnog poslovnog sadržaja ako su izrečene polako i jasno
 • Može shvatiti glavnu misao televizijskih vijesti o događajima, poslovnim subjektima, poslovanjima pojedinih subjekata itd. kad je komentar potkrijepljen vizualnim prikazom


Čitanje

 • Polaznik može razumjeti kratke, jednostavne tekstove koji se bave poznatim svakodnevnim ili poslovnim temama i koji sadrže rječnik najveće učestalosti ili internacionalizme.
 • Može razumjeti standardna, rutinska poslovna pisma, faksove ili e-mailove (upite ,narudžbe, potvrde i sl.) iz svog poslovnog područja.
 • Može izvući bitne informacije iz pregleda vijesti ili jednostavnih novinskih članaka u kojima brojevi i imena imaju važnu ulogu i koji su jasno strukturirani i popraćeni ilustracijama.
 • Može razumjeti jednostavno osobno pismo u kojem joj pošiljatelj kazuje ili pita nešto iz svakodnevnog života.
 • Može razumjeti jednostavne pisane poruke prijatelja ili kolega, npr. poruku o tome kad treba doći na sastanak ili molbu da ranije dođe na posao.
 • Može u prospektima pronaći bitne informacije o proizvođaču , sajmovima i sl.
 • Snalazi se u prospektima, brošurama, jelovniku ili redu vožnje.
 • Može preletjeti male oglase u novinama, pronaći naslov ili stupac koji ga zanima, te izvući najvažnije informacije (cijena i opće karakteristike stana, automobila, računala ili posao koji se nudi).
 • Razumije jednostavne upute za rukovanje određenim uređajem (npr. novim uredskim uređajem).
 • Može razumjeti povratne poruke ili jednostavna upozorenja u računarskim programima.
 • Može razumjeti svakodnevne pisane obavijesti na radnom mjestu (uputstva, upozorenja) i na javnim mjestima (ulici, restoranu, kolodvoru, aerodromu i sl.)
 • Može identificirati specifičnu informaciju u programima  konferencija, dnevnom redu sastanka ili planu putovanja.


Govorna interakcija

 • Može komunicirati u poznatim svakodnevnim i poslovnim situacijama i sudjelovati u kratkim razgovorima ukoliko mu je sugovornik spreman pomoći, ali rijetko uspijeva sam podržavati razgovor.
 • Može jednostavnim jezikom izraziti što misli o određenoj poslovnoj temi.
 • Može obaviti jednostavne transakcije u dućanima, poštama ili bankama.
 • Može se koristiti javnim prijevozom: autobusima, vlakovima i taksijima.
 • Može zatražiti i razumjeti osnovne informacije o putovanju i kupiti karte za poslovni put ili seminar.
 • Može tražiti i davati informacije uz pomoć karte ili plana.
 • Može ljude pitati kako su i reagirati na nove poslovne sadržaje.
 • Može pozivati i odgovoriti na poslovne poziv.
 • Može reci što voli i što ne voli u svom poslu
 • Može dati, prihvatiti ili odbiti poslovni prijedlog.
 • Može s drugima raspravljati o tome što da rade, kamo da idu te izraziti slaganje ili neslaganje s prijedlozima.
 • Može dogovoriti sastanak.
 • Može drugima postavljati pitanja o tome cime se bave na poslu i u slobodno vrijeme te odgovarati na slična pitanja o sebi.
 • Nakon održane jednostavne, uvježbane prezentacije može odgovoriti na ograničeni broj pitanja ukoliko su jednostavna i jasna te ako može zatražiti od sugovornika da po potrebi pitanje ponovi i da mu pomogne u formulaciji.


Govorna produkcija

 • Polaznik može jednostavno opisati ili predstaviti sebe, svoju obitelj i druge ljude.
 • Može jednostavnim riječima opisati i usporediti stvari i aktivnosti.
 • Može opisati gdje živi i gdje radi, ljude, poslove i mjesta s kojima se susreće.
 • Može kratko i jednostavno navesti čime se bavi, kako provodi dan, što voli i što ne voli.
 • Može opisati tijek svog školovanja, svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.
 • Može opisati svoje poduzeće/ustanovu te proizvode/usluge nudi.
 • Može jednostavno opisati svoje hobije i interese.
 • Može prepričati pojedine događaje navodeći glavne točke u nizu.
 • Može opisati prošla iskustva i osobne doživljaje (npr. prošli vikend, svoje posljednje praznike, pojedini poslovni događaj ili poslovno iskustvo), nizom jednostavnih fraza i rečenica povezanih u cjelinu.
 • Može govoriti o svojim poslovnim i osobnim planovima.
 • Može održati kratku, unaprijed pripremljenu prezentaciju na neku jednostavnu temu iz svog poslovnog područja te kratko objasniti razloge, planove i postupke.


Jezična sposobnost

 • Polaznik se izražava pomoću naučenih fraza i pojedinačnih izraza
 • Povezuje grupe riječi jednostavnim veznicima poput "i", "ali", i "jer"
 • Ispravno koristi neke jednostavne strukture
 • Služi se rječnikom koji je dovoljan za snalaženje u jednostavnim, svakodnevnim situacijama


Pisanje

 • Polaznik može pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke.
 • Jednostavnim rečenicama može opisati neki događaj i izvijestiti o tome što se, kada i gdje dogodilo (npr. neki poslovni događaj ili problem).
 • Može jednostavnim izrazima i rečenicama pisati o raznim vidovima svoga svakodnevnog i poslovnog života (ljudima, mjestima, poslu, obrazovanju, obitelji, hobijima).
 • Može u obrazac unijeti podatke o svom školovanju, poslu, područjima interesa i posebnim sposobnostima.
 • Može napisati jednostavnu biografiju, opisati svoje sadašnje i prethodno radno mjesto.
 • Može se ukratko predstaviti pismom koristeći jednostavne izraze i rečenice (obitelj, obrazovanje, posao, hobiji).
 • Može napisati kratko pismo, fax ili e-mail koristeći jednostavne oblike pozdravljanja, obraćanja nekome, izražavanja molbe ili zahvale.
 • Može pisati jednostavne rečenice povezujući ih riječima poput "i", "ali", "jer".
 • Može koristiti najvažnije vezne izraze za označavanje kronološkog reda događaja (najprije, zatim, potom, kasnije).