A1 - pripremni stupanj

Španjolski jezik – opći
140 sati

Slušanje

 • Polaznik može razumjeti govor na teme koje se bave njim samim ili njegovom neposrednom osobnom i poslovnom okolinom, kad mu se govori vrlo polako i govor jasno artikulira, s duljim stankama kako bi mogao razabrati značenje.
 • Može razumjeti pitanja i upute o tome kako obaviti određenu radnju ako su mu upućene polako i pažljivo, te može pratiti kratke, jednostavne upute o tome kako stići do određenog mjesta.
 • Može razumjeti brojeve, cijene i kronološko vrijeme.


Čitanje

 • Polaznik može prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima i sl.
 • Polaznik može iz određenih pisanih izvora (novine, oglasi, knjige, Internet) izvući osnovne informacije o pojedinim osobama (ime, prezime, dob, boravište, posao i sl.)
 • Polaznik može s plakata ili iz rasporeda javnih priredbi očitati podatke o nekom događaju (npr. koncertu, filmu, utakmici i sl.) te odrediti gdje se održava i u koliko sati počinje.
 • Polaznik može dovoljno dobro razumjeti tekst raznih upitnika da bi mogao unijeti najvažnije podatke o sebi (ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo i sl.).
 • Polaznik može razumjeti kraće, jednostavnije rečenice i izraze na kratkim porukama, razglednicama ili jednostavnijim osobnim pismima.


Govorna interakcija

 • Polaznik može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da  je spreman pomoći mu da izrazi ono što želi reći.  
 • Polaznik može predstaviti sebe ili nekog drugog i koristiti se osnovnim izrazima pozdravljanja pri susretu i na odlasku.
 • Može postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja, te razmjenjivati jednostavne izjave iz područja svojih neposrednih aktivnosti, potreba ili na dobro poznate teme.
 • Može ljudima postavljati pitanja o tome gdje žive, o osobama koje poznaju, stvarima koje posjeduju itd., te odgovarati na slična pitanja ukoliko su polako i jasno izgovorena.
 • Može se jasno, ali jednostavno izražavati, no ovisi o spremnosti sugovornika da njegove riječi sporije ponovi ili da preformulira što je rekao kako bi mu pomogao izraziti što želi.
 • Može obaviti jednostavne kupovine kad govor može dopuniti pokazivanjem ili drugim pokretima.
 • Može se služiti brojevima, količinama, cijenama i satima.
 • Može od nekoga nešto tražiti i nekomu nešto dati.
 • Može koristiti jednostavne vremenske izraze u izražavanju kronološkog vremena.


Govorna produkcija

 • Polaznik može koristiti jednostavne fraze i rečenice.
 • Polaznik može dati osobne informacije (adresa, telefonski broj, državljanstvo, dob, obitelj i hobiji).
 • Može opisati gdje živi, te osobe koje poznaje.


Pisanje

 • Polaznik može ispuniti formular/upitnik osobnim podacima (ime, državljanstvo, adresu, posao, dob, adresa, hobiji i sl.)., npr. u hotelsku prijavnicu i sl.
 • Može napisati čestitku, npr. rođendansku čestitku.
 • Može napisati jednostavnu razglednicu (npr. pozdrave s ljetovanja, godišnjeg odmora i sl.)
 • Može napisati kratku poruku kako bi nekoga obavijestio gdje se nalazi ili gdje se trebaju naći.
 • Može napisati jednostavne rečenice o sebi, npr. o tome gdje živi, čime se bavi i sl.