A1 - pripremni stupanj

Talijanski jezik – opći

Slušanje

 • Polaznik može razumjeti govor na teme koje se bave njim samim ili njegovom neposrednom osobnom i poslovnom okolinom, kad mu se govori vrlo polako i govor jasno artikulira, s duljim stankama kako bi mogao razabrati značenje.
 • Može razumjeti pitanja i upute o tome kako obaviti određenu radnju ako su mu upućene polako i pažljivo, te može pratiti kratke, jednostavne upute o tome kako stići do određenog mjesta.
 • Može razumjeti brojeve, cijene i kronološko vrijeme.


Čitanje

 • Polaznik može iz novina izvući informacije o pojedinim osobama (ime, boravište, posao, dob i sl.).
 • Može iz rasporeda javnih priredbi ili s plakata očitati podatke o nekom koncertu ili filmu, te odrediti gdje se održava i kada počinje.
 • Može dovoljno dobro razumjeti tekst raznih upitnika (obrazac za dobivanje ulazne vize, prijavni obrazac u hotelu i sl.) da bi mogao unijeti najvažnije podatke o sebi (ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo).
 • Može razumjeti uobičajene riječi i fraze s javnih oznaka (npr. "stanica", "parkiralište", "zabranjeno parkiranje", "zabranjeno pušenje", "držite se lijeve strane").
 • Može razumjeti najvažnije naredbe računarskog programa poput ISPIŠI, SPREMI, KOPIRAJ i sl.
 • Može razumjeti kratke, jednostavne poruke na razglednicama, npr. pozdrave s godišnjeg odmora.
 • Može, u svakodnevnim situacijama, razumjeti kratke poruke koje su mu napisali prijatelji ili kolege, npr. "vraćam se u 4".


Govorna interakcija

 • Polaznik može nekoga predstaviti i koristiti se osnovnim izrazima pozdravljanja pri susretu i na odlasku.
 • Može postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja, te razmjenjivati jednostavne izjave iz područja svojih neposrednih potreba ili na vrlo poznate teme.
 • Može se jasno, ali jednostavno izražavati, no ovisi o spremnosti sugovornika da njegove riječi sporije ponovi ili da preformulira što je rekao kako bi mu pomogao izraziti ono što želi.
 • Može obaviti jednostavne kupovine kad govor može dopuniti pokazivanjem ili drugim pokretima.
 • Može se služiti brojevima, količinama, cijenama i satima.
 • Može od nekoga nešto tražiti i nekomu nešto dati.
 • Može ljudima postavljati pitanja o tome gdje žive, o osobama koje poznaju, stvarima koje posjeduju itd., te odgovarati na slična pitanja ukoliko su polako i jasno izgovorena.
 • Može koristiti vremenske izraze kao što su "sljedeći tjedan", "prošli petak", "u studenom", "u tri sata".


Govorna produkcija

 • Polaznik može dati osobne informacije (adresa, telefonski broj, državljanstvo, dob, obitelj i hobiji).
 • Može opisati gdje živi.


Pisanje

 • Polaznik može ispuniti upitnik osobnim podacima (posao, dob, adresa, hobiji).
 • Može napisati čestitku, npr. rođendansku čestitku.
 • Može napisati jednostavnu razglednicu (na primjer, pozdrave s godišnjeg odmora).
 • Može napisati kratku poruku kako bi nekoga obavijestio gdje se nalazi ili gdje se trebaju naći.
 • Može napisati jednostavne rečenice o sebi, npr. o tome gdje živi i čime se bavi.