A1 - pripremni stupanj

Hrvatski jezik - opći

Slušanje

 • Polaznik razumije govor na teme koje se bave njim samim ili njegovom neposrednom osobnom i poslovnom okolinom, kad mu se govori vrlo polako i govor jasno artikulira, s duljim stankama kako bi mogao razabrati značenje.
 • Može razumjeti pitanja i upute o tome kako obaviti određenu radnju ako su mu upućene polako i pažljivo, te može pratiti kratke, jednostavne upute o tome kako stići do određenog mjesta.
 • Razumije brojeve, cijene i kronološko vrijeme.


Čitanje

 • Polaznik može iz novina izvući informacije o pojedinim osobama (ime, boravište, posao,  dob i sl.).
 • Iz jednostavnih novinskih članaka može izvući podatke o pojedinim poduzećima ili poslovnim karijerama ukoliko sadrže svakodnevni i poslovni rječnik najviše učestalosti,uključivši dio zajedničkih internacionalizama.
 • Može razumjeti kratka standardna poslovna pisma i poruke, prospekte s opisom proizvoda ako su popraćeni slikama ili crtežima.
 • Može razumjeti jednostavne jelovnike i jednostavne prospekte gradova i hotela.
 • Iz rasporeda ili s plakata može očitati podatke o nekom događaju, te odrediti gdje se održava i kada počinje.
 • Dovoljno dobro je sposoban razumjeti tekst raznih upitnika (obrazac za dobivanje ulazne vize, prijavni obrazac u hotelu i sl.) da bi mogao unijeti najvažnije podatke o sebi (ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo).
 • Razumije uobičajene riječi i fraze s javnih oznaka (npr. "stanica", "parkiralište", "zabranjeno parkiranje", "zabranjeno pušenje", "držite se lijeve strane").
 • Može razumjeti najvažnije naredbe računarskog programa poput ISPIŠI, SPREMI, KOPIRAJ i sl.
 • Može, u svakodnevnim situacijama, razumjeti kratke poruke koje su mu napisali prijatelji ili kolege, npr. "vraćam se u 4".


Govorna interakcija

 • Polaznik se može koristiti osnovnim izrazima pozdravljanja pri susretu i na odlasku.
 • Može predstaviti sebe i drugu osobu.
 • Može postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja te razmjenjivati jednostavne informacije i ideje o poznatim i poslovnim temama u predvidivim situacijama, u direktnom kontaktu i putem telefona.
 • Može se jasno, ali jednostavno, izražavati, no ovisi o spremnosti sugovornika da njegove riječi ponovi ili preformulira kako bi mu pomogao izraziti ono što želi.
 • Može obaviti jednostavne kupovine kad govor može dopuniti pokazivanjem ili drugim pokretima.
 • Može se služiti brojevima, količinama, postocima, cijenama i satima.
 • Može od nekoga nešto tražiti i nekomu nešto dati.
 • Može ljudima postavljati pitanja o tome gdje žive, o osobama koje poznaju, stvarima koje posjeduju, poslu kojim se bave, poduzeću u kojem rade itd., te odgovarati na slična pitanja ukoliko su polako i jasno izgovorena.
 • Može koristiti vremenske izraze kao što su "sljedeći tjedan", "prošli petak", "u studenom", "u tri sata".


Govorna produkcija

 • Polaznik može jednostavnim i kratkim rečenicama govoriti o ljudima i mjestima, te svojim poslovnim zadacima.
 • Polaznik može dati osobne informacije (adresa, telefonski broj, državljanstvo, dob, obitelj i hobiji).
 • Može opisati gdje živi, gdje radi, svoja sadašnja i prethodna zaduženja i koji su mu osobni i poslovni planovi.
 • Može jednostavno opisati svoju karijeru, povijest i razvoj svog poduzeća/ustanove te proizvod/uslugu koju poduzeće proizvodi/pruža.


Pisanje

 • Polaznik može ispuniti upitnik osobnim podacima (posao, dob, adresa, hobiji).
 • Može napisati jednostavnu poslovnu biografiju
 • Može napisati jednostavnu razglednicu (na primjer, pozdrave s godišnjeg odmora).
 • Može napisati kratku poruku kako bi nekoga obavijestio gdje se nalazi ili gdje se trebaju naći.
 • Može napisati jednostavne rečenice o sebi, npr. o tome gdje živi i čime se bavi.
 • Može napisati kratki, jednostavni e-mail kao odgovor na upit ili u svrhu davanja informacija.